×
"Show Menu"
corner

goldenvoices.nl

uw spirituele link naar uw geliefde.
In balans met mens en dier healing met gevoel

Info goldenvoices.nl

Introductie,

ik ben Nori van den Beld

Nori healing dier en mensDoor mijn onderscheidend vermogen intuïtief te communiceren is er een grote liefde onstaan voor al wat leeft, groeit en bloeit. Liefde voor mens en dier is mij met de paplepel ingegeven, het maakt dat ik begripvol en zorgzaam ben.

Door goede vakkennis op te doen door middel van diverse cursussen en praktijkervaring, is mijn empatisch ( het aanvoelen van anderen en het invoelen van gebeurtenissen) maar ook mijn sociale karakter gevormd. Het grootste compliment wat ik me kan indenken, is als mens en dier weer in balans zijn en graag weer willen terug komen.

Wat bied ik u

Door middel van een consult, wil ik mens en dier een stem geven.
In mijn consult ben ik in staat contact te leggen en een gesprek te voeren met kinderen en dieren.

Kinderen en dieren laten mij dingen ervaren, dingen zien, ruiken en voelen. Het maakt mij een doorgeefluik van boven. Door energetisch contact te maken met boven,  kan ik contact met een kind en of dier tot stand brengen.

Healingen:

Naast het geven van readings geef ik ook healingen. Ik ben gediplomeerd in het geven van IET healingen voor mens en dier. Een iet healing is een krachtige healing die word gestuurd door de engelen. Ik ben doorgeefluik voor de engelen. Door me me met boven af te stemmen kunnen de engelen door mij heen werken naar mens(en) en of dier(en) Chakra s worden opgeschoond en opnieuw geprogrammeerd. Hierdoor kom jij of je dier weer in balans met jezelf. Wat er geheald mag worden is niet aan mij. Dat doen de engelen en jij zelf of het dier. Bij het healen kan er ook communicatie uitwisseling plaats vinden.

Werkmethodes

IET healingen voor mens en dier
Reiki
Homeopathie voor dieren
Alternatieve geneeswijze voor dieren
Communiceren met mens en dier

Hoe ga ik te werk

Hoe werkt een consult?

U kunt mij telefonisch en via mail bereiken. U ontvangt binnen 48 uur antwoord. De meeste consulten gaan per mail. Op deze manier ben ik in staat altijd consulten te doen. U heeft op deze manier dan meteen een papieren verslag van het consult. Voor de energieverbinding met de dieren maakt het niet uit, energie is overal,  zodra je aan iemand denkt.

Foto laten zien van een dier

Het gaat om een foto waar uw dier alleen op staat. Indien mogelijk het liefst een zo recent mogelijke foto, mocht dit niet mogelijk
zijn omdat uw geliefde dier helaas is overleden, vermeld dit er dan alstublieft bij. Ik verzoek u de naam, het geslacht en de leeftijd van uw geliefde dier door te geven. In uw bericht mag u uw vragen stellen aan uw dier of over welk probleem het met uw dier gaat. Naast het versturen van deze gegevens, kunt u ook uw eigen naam, adres en telefoongegevens meesturen.

Golden Voices
Foto laten zien van een kind

Ook in het geval van een kind, ontvang ik graag een foto waar het kind alleen op staat. Graag zou ik willen weten wat het geslacht en de leeftijd van het kind is (maar ook of het oveleden is). U kunt aangeven in uw bericht om welk probleem het gaat. Naast het versturen van deze gegevens, kunt u ook uw eigen naam, adres en telefoongegevens
meesturen.

Golden Voices

Nadat alle gegevens zijn ontvangen en het bedrag van het consult is overgemaakt van respectievelijk uw geliefde dier of kind, zal ik starten met de uitvoering van de opdracht. De rekening zult u per post of via email van mij ontvangen.

Consult op locatie

indien gewenst is er ook de mogelijkheid om bij u op locatie een consult te doen, dit uiteraard in overleg met u.

Tarieven

Prijs: Prijzen zijn exclusief 21 % btw

  •  IET healing voor dieren € 25
  • IET healing voor mensen € 50
  •  Email consult per 30 minuten, €30,-
  • Consult op afspraak €50,-
  • Op locatie €50,- exclusief reiskosten per consult
  • Telefonische consulten €50,- per uur
  • Testen €30,- per consult
  • Psychic/ mental contact €50,- (telefonisch of per mail)

Via mijn aanvraagformulier kunt u heel eenvoudig uw consult aanvragen.

Golden Voices

Reviews

Anoniem

Silver was extreem angstig als gevolg van een aanvaring met een grote hond. Hij durfde eigenlijk helemaal niet meer naar buiten terwijl hij altijd een buitenkat geweest is. Na behandeling door Nori is hij bijna weer helemaal zichzelf, hij is veel rustiger geworden dan hij was. Hij gaat nu gewoon weer naar buiten,nog wel voor korte tijdjes maar het wordt wel steeds langer. Ook tijdens oudjaarsavond was hij niet echt bang, hij zocht een rustig plekje onder de kast en is daar blijven liggen. Hij was gewoon benaderbaar en had ook geen probleem om de volgende ochtend weer gewoon naar buiten te gaan terwijl er af en toe nog gewoon vuurwerk knallen te horen waren.

Anoniem

Vriendelijke groet Ineke en Lima

Lima was oudejaarsdag vreselijk ongedurig en nerveus en schrok van iedere knal.

‘s Avonds vanaf een uur of 10 werd ze rustiger. Dit heeft tot een uur of één Nieuwjaarsnacht geduurd.

Daarna werd ze weer angstiger van de late knallen die gelukkig steeds minder werden.

Ik ben heel blij met deze healing voor Lima en zeker voor herhaling vatbaar.

Ik hoop dat de toelichting voldoende is.

Veel geluk en gezondheid gewenst voor 2016.

Vriendelijke groet Ineke en Lima

Irene en een poot van Spyder en Storm voor je steun

Gisterenavond is super verlopen geen idee of alles kwam door jou hulp? Want had wel wat veranderd we hebben namelijk Spyder ook een band om gedaan, en we zijn van 23.30 tot 1.00 bezig geweest met hersenwerkjes en snuffel spelletjes dit alles bij elkaar heeft er denk ik voor gezorgd dat ze er super door heen zijn gekomen. Maar het maakt niet uit wat het is geweest het ging super geen stress en dat is het aller belangrijkste toch? Wel had ik vanmorgen ook gelijk berichtje van Lieske en die wist het zeker dat door jou hulp het goed was gegaan leuk he! Top dat je dit hebt gedaan voor vele honden want ik weet dat er nog meer honden zich via mij hadden aangemeld bij je Ik zal vast volgende week onder de lessen wel meer reacties krijgen.

Groetjes en nogmaals dank je wel namens alle lieve hondjes.

Irene en een poot van Spyder en Storm voor je steun

Lieske

Ik heb een foto van mijn hond Boris per mail naargoldenvoices.nl gestuurd voor de healing die Nori van den Beld op 31-12 zou gaan doen. Ik heb Boris wel zijn thundershirt aangedaan maar toch zag ik een enorm verschil met de voorgaande jaren. Ik kan aan Boris heel goed zien wanneer er contact met hem gezocht wordt op afstand, dit zag ik gisteren ook weer. Boris was rustiger en makkelijker uit de stress momenten te halen. Ik wil daarom Nori bedanken voor wat zij gisteren heeft gedaan voor Boris en raad mensen aan om dit ook te laten doen volgend jaar. Ook wens ik Nori en haar bedrijf alle kracht to voor 2016 om met dit werk door te gaan.

Lieske

Monique

Hoi, Chica heeft oudjaarsavond zalig ontspannen liggen slapen. Wel ’s middags lang laten rennen op het strand, maar ’s avonds reageerde ze echt nergens op. Alleen naar buiten gaan vindt ze nu nog steeds in het donker eng (er zal toch maar een vuurpijl de hoek om komen. Dank je

Monique

Bianca Koomen- Verlaat

Wij zijn erg blij met de healing van onze kat. Onze kat was echt panisch voor vuurwerk en durfde niet naar buiten. Zo ga je natuurlijk niet lekker weg op oudjaarsavond. Gisteren na de healing wilde hij gewoon naar buiten wist niet wat me overkwam. Hij mocht natuurlijk niet. Maar dit heb ik nog nooit mee gemaakt.

Bianca Koomen- Verlaat — Onwijs bedankt.

Ellen

Door de vele gesprekken met haar heb ik meer inzicht in de gedragingen en misdragingen van mijn hond gekregen. Hierdoor kan ik ook beter met haar en haar vele probleempjes omgaan

Ellen — Ik ben Nori erg dankbaar.

Liefdevolle groet van Karin en Maxim

Lieve Nori, Hierbij willen wij jou even bedanken voor de inzichten die je ons gaf voor onze honden Max en Lynsi. Door jou gave weten we nu beter wat zich heeft afgespeeld voordat de honden naar Nederland kwamen. Door jou talent weten we nu ook waarom ze op bepaalde gebieden anders reageren… Wij zijn zeer blij dat je op ons pad bent gekomen! Onze wens is dan ook dat heel veel mensen met hun dieren de weg naar jou weten te vinden, zodat hun baasjes nog meer inzichten krijgen en daardoor hun leven met de dieren (en de dieren die leven met hun baasjes) met elkaar een fijner leven kunnen gaan leiden. Je bent een geschenk voor de dierenwereld ( Ook voor ons hoor!).

Liefdevolle groet van Karin en Maxim

 xxxx Silvia

Warm en integere vrouw,geeft goede adviezen en neemt de tijd voor je .Kortom een bezoek aan deze praktijk is een aanrader “.Heel veel succes meis en ik kom zeker een keertje bij je kijken

xxxx Silvia

Gertruud Reus

Door haar hooggevoelige gaven en haar grote liefde voor dieren, kan Nori contact maken met de ziel van uw huisdier en ontdekken wat het nodig heeft om weer te kunnen herstellen. Bovendien alles op biologische, natuurlijke en diervriendelijke wijze. Een echte aanrader dus!

Gertruud Reus — Natuurgeneeskundig therapeut Hoorn

Blog

Golden Voices - healing voor mens en dier

Contact

Voor het inplannen van een sessie kunt u middels het contactformulier contact met mij opnemen. Ook kunt u een terug bel verzoek insturen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

E-Mail: info@goldenvoices.nl
Telefoonnummer: 0614032985
kvk nr: 64118517

Aanvragen en of bel verzoek

Uw eigen gegevens

Uw naam

Uw adres

Uw telefoonnummer

Terug bel verzoek

Uw emailadres

Over wie gaat de sessie

Maak hier uw keus:

Naam

Geslacht

Leeftijd

Foto uploaden:

De vraag en of vragen die u wil stellen:

Neemt u a.u.b de algemene voorwaarden door, (deze vind u op de volgende bladzijde) en ikvraag u vriendelijk hiermee akkoord te gaan

Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Goldenvoices hierna te noemen: “Gebruiker”, en

een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker

derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten

worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het

doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats

te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden

beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing

zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen

aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de

aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of

aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de

overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis­ en verblijf­, verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is

Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders

aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel

van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico­overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst

anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan

is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker

dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander

op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409

BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van

de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in

redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking

worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de

levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of

waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren

opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de

voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in

rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of

aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de

overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst

daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.

Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf

doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever

aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te

geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de

uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen

grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of

kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is

de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd

tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,

indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet­ of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van

de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW

gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker

­ alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

­ indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

­ indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

­ of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de

verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de

overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst

tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van

de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op

enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de

kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet­nakoming ontbinding rechtvaardigt,

dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is

verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor

overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van

de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is

gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ­ indien en voor zover het beslag niet

binnen drie maanden is opgeheven ­ ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de

order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen

van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan­ afvoer­ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de

overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van

een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle

van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet­voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op

overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode

langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan

de andere partij.

4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of

deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het

reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er

sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is

gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De

Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het

volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,

vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in

verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden

voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een

factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6

BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van

voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van

aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke

kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft

gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

(zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten

zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit

de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere

wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker

veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan

is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder

eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings­ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot

deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al

hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat

onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de

eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs

gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die

bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is

voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie­ en andere

voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ……… na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders

voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd,

dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk

gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer,

zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan

te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver­ of bewerkt op een andere

dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van

omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,

extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden

gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit

van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele

zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen

terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in

de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot

afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of

schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke

termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de

Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de

Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom

daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,

aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie­, verzend­ en voorrijdkosten, aan de

Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de

door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter

voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld

in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van

Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade

lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,

dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd

zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van

de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet­ en

regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te

gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis

geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ….

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Toelichting op enkele bepalingen uit de modelvoorwaarden ‘dienstverlening’:

Artikel 1: Algemeen

………………: Hier moet u de naam van uw bedrijf invullen

Artikel 5 lid 2: Overmacht

Als de overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden.

Dit is een voorbeeld. De termijn kan afhankelijk van de overeenkomst langer of korter zijn. Als u deze termijn wijzigt, is het van belang dat u een reële

termijn opneemt, die aansluit bij de aard en activiteiten van uw onderneming.

Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incasso

Betalingstermijn van 14 dagen.

Deze termijn kan langer of korter zijn. Dit is afhankelijk van de branche van uw bedrijf. De termijn mag echter niet zo kort zijn dat de contractspartij het

verschuldigde (bijna) niet binnen deze termijn kan voldoen.

Ook de verzuimrente van 1 procent per maand kan hoger of lager bepaald worden. De rente die u berekent mag echter niet buitensporig hoog zijn.

Voordat u incassokosten mag vragen, moet uw klant in ‘verzuim’ zijn. Indien uw klant een particuliere opdrachtgever is dient u een aanmaning te sturen.

Indien uw klant een bedrijf is, is dat dus niet nodig tenzij u bijvoorbeeld in een overeenkomst anders overeengekomen bent. Op 1 juli 2012 is voor

transacties met particulieren het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 in werking getreden. Dit besluit is

toepasselijk op vorderingen waarin de schuldenaar (pas) op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de gevorderde hoofdsom is gegrond op:

­ verbintenis uit overeenkomst tot betaling van geldsom of

­ verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of

­ verbintenis tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. De regeling is toepasselijk

op particulieren. U mag daar dus van afwijken bij overeenkomsten met bedrijven en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep

of bedrijf. Het kan overigens wel zijn dat kleine bedrijven door de reflexwerking de bescherming gegeven wordt die particulieren hebben, indien een

afwijkende regeling opgenomen wordt in algemene voorwaarden.

Zijn er over de incassokosten geen afwijkende afspraken gemaakt, dan is op vorderingen waarin de schuldenaar (pas) op of ná 1 juli 2012 in verzuim is

geraakt de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum

€ 2.500,­­ 15% over de hoofdsom € 375,­­

(min. € 40,­­)

€ 5.000,­­ € 375,­­ + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,­­) € 625,­­

€ 10.000,­­ € 625,­­ + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,­­_ € 875,­­

€ 200.000,­­ € 875,­­ + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,­­) € 2.775,­­

Boven € 200.000,­­ € 2.775,­­ + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,­­) € 6.775,­­

Artikel 8 lid 2 en 4: Garantietermijn en meldingstermijn

………………: Hier moet u de garantietermijn invullen.

De garantieperiode in Artikel 8 lid 2, is met name belangrijk bij de levering van een zaak. Ook bij dienstverlening kunnen er zaken worden geleverd. Bij de

bepaling van de garantietermijn is het van belang wat de koper van de te leveren zaak redelijkerwijs mag verwachten. Wat de koper daarvan mag verwachten is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak. De koper mag bijvoorbeeld andere eigenschappen

verwachten van een nieuwe zaak of van een merkartikel, dan van een gebruikte zaak of van niet­merkartikelen. Ook is het van belang wat de verkoper

heeft meegedeeld over de eigenschappen van de zaak.

De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van 7 of 14 dagen kan afhankelijk van de branche en de aard van de te leveren producten langer of

korter zijn. Deze termijn moet uiteraard wel redelijk zijn. De contractspartij moet de mogelijkheid te hebben om te kunnen onderzoeken en melden.

Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder

als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.

Artikel 8 lid 9: Verjaringstermijn

De termijn in de modelvoorwaarden sluit aan bij de termijn in de zwarte lijst. U kunt een korte termijn opnemen, maar de mogelijkheid bestaat dat het

beding dan wordt aangemerkt als ‘onredelijk bezwarend’.

Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder

als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.

Artikel 9 lid 3: Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de factuurwaarde.

Aansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de factuurwaarde.

Deze termijn is een voorbeeld. De hoogte van de aansprakelijkheid kan afhankelijk van de situatie worden bepaald. Daarbij kunnen meerdere factoren

van belang zijn.

Zo zal een vergaande beperking minder snel toelaatbaar zijn als het risico prima verzekerbaar is.

Een beperking van de aansprakelijkheid zal daarentegen eerder toelaatbaar zijn als de verhouding tussen de prijs van de te leveren producten (of de prijs

van de door de gebruiker geleverde dienst) gering is, terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien zo groot is dat deze in geen verhouding staat. In dit

geval is het redelijk om de aansprakelijkheid te beperken.

Het is dus steeds belangrijk dat u een goede beoordeling maakt van alle omstandigheden die een rol spelen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat

een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het algemeen niet aanvaardbaar is.

Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder

als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.

Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of zo ́n verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam om de inhoud van uw

algemene voorwaarden voor te leggen aan uw verzekeringsmaatschappij.

Artikel 11

Het gebruik van dit artikel is naar eigen keuze en afhankelijk van de vraag of er intellectuele eigendomsrechten een rol spelen.

Artikel 13 lid 1: vindplaats voorwaarden ………: Als u uw algemene voorwaarden heeft gedeponeerd, vult u dan hier in waar u dat heeft gedaan.

Nb.

Het kan zijn dat de toelichting niet volledig is voor uw specifieke geval. Ook kan het zijn dat u de overige bepalingen aan moet passen aan uw

onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en

noodzakelijkheid voor uw onderneming. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is

besteed, aanvaardt de Kamer van Koophandel geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.